Trzynastu nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i w dniu dzisiejszym złożyło ślubowanie w Urzędzie Gminy Świerklany. Uroczyste spotkanie pracowników oświaty z władzami gminy miało miejsce w sali narad UG.

Zawarta w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karcie Nauczyciela, treść ślubowania brzmi następująco: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.

W ostatnim dniu sierpnia ślubowanie złożyli i akty mianowania z rąk Wójta Gminy Świerklany Tomasza Pieczki odebrali nauczyciele: Monika Machulik z Przedszkola nr 1 w Świerklanach, Beata KusiakGamoń, Anna BrzozaWioleta Maciończyk z Przedszkola nr 2 w Świerklanach, Magdalena Porwoł, Monika RasimowiczAnna Mrozek z Przedszkola w Jankowicach, Magdalena Pierchała, Ilona Konsek, Dominika Łazarska i ks. Konrad Hołyś ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach oraz Anna BurdaHanna Hetroszek ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach.

Nauczycielom gratulujemy zawodowego awansu i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.

Relację z tego wydarzenia przedstawimy w najbliższym Kurierze Gminy Świerklany. 

opis grafiki: zdjęcia przedstawiają osoby czytające tekst ślubowania oraz odbierające i wręczające akty mianowań (dostępność cyfrowa)