W imieniu sołtysów i rad sołeckich informujemy mieszkańców naszej gminy o zaplanowanych w najbliższym czasie, zebraniach wiejskich. Dnia 12 września br. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Jankowice, na które zapraszamy do sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach. 

Dnia 19 września br. o godz. 17.00 zaplanowano zebranie wiejskie dla mieszkańców sołectwa Świerklany Górne - miejsce zebrania: sala GOKiR-u w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. 

Dnia 20 września br. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Świerklany Dolne - zapraszamy do sali SP nr 2 w Świerklanach przy ul. 3 Maja 18.

Tematem wszystkich zebrań wiejskich będzie rozdysponowanie środków Funduszu Sołeckiego na 2024 oraz sprawy bieżące. Zapraszamy!