Kolejny niezależny podmiot docenił rozwój Gminy Świerklany - Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało tegoroczną edycję „Rankingu zamożności samorządów”, którego celem jest ukazanie dochodów własnych samorządów i otrzymywanych subwencji, podzielone przez liczbę mieszkańców.
W obejmującym 1513 gmin wiejskich, zestawieniu Gmina Świerklany zajęła 212 miejsce, z przypadającą na 1 mieszkańca zamożnością „per capita” równą 5 204,46 zł. Tym samym, nasza gmina wyprzedziła w rankingu takie gminy, jak Marklowice (miejsce 302), Mszana (miejsce 430), Jejkowice (miejsce 549) czy Gaszowice (miejsce 1228).