Zakończyły się prace polegające na przebudowie boisk do piłki nożnej na terenie kompleksu sportowego LKS „Forteca” Świerklany przy ul. Zamkowej 6 A w sołectwie Świerklany Dolne. Inwestycja została oficjalnie ukończona w dniu 20.09, kiedy to nastąpiły odbiory i oficjalnie oddano ją do użytku.

Prace były prowadzone na dwóch boiskach jednocześnie i polegały na wykonaniu nowej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy. Zamontowane zostały nowe piłkochwyty i boksy dla zawodników rezerwowych na boisku dużym, a także nowa tablica, na której wyświetlane będą wyniki meczów. Pojawiły się też nowe bramki (najcięższe z nich wyposażono w system łatwego transportu – kółka). Ponadto odnowione zostały siedzenia w części przeznaczonej dla kibiców i wykonano częściowo nowe ogrodzenie oraz obejście z kostki brukowej. Warto dodać, że udało się wygospodarować teren o powierzchni 14x15 metrów i utworzyć na nim trzecie boisko, które w przyszłości zostanie zaadoptowane na potrzeby szkoleniowe najmłodszej grupy zawodników.

Inwestycję, która rozpoczęła się w maju br., wykonała firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu. Pomogli pracownicy Referatu Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz uporządkowanie terenu po zakończonej przebudowie.  

Sfinansowana ze środków zewnętrznych inwestycja jako jedna z nielicznych uzyskała certyfikat FIFA QUALITY PRO. Certyfikat ten posiadają zaledwie 24 obiekty w Polsce.

Podsumowanie finansowego wsparcia

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4 050 000,00 zł, wkład własny - 1 179 848,61 zł.

opis grafiki: zdjęcia przedstawiają boiska w trakcie przebudowy oraz po wykonaniu inwestycji (dostępność cyfrowa)