W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace na jednej z najbardziej ruchliwych dróg w gminie – ul. Kościelnej w Jankowicach. Chodzi o odcinek drogi liczący blisko 350 metrów, przebiegający w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, aż od skrzyżowania z ul. Rybnicką.

Remont ww. drogi pozwoli na przywrócenie jej właściwych parametrów użytkowych, a to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy. Inwestycja obejmie m.in. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, a także wykonanie krawężników, chodników oraz wjazdów. Na czas robót nastąpiła zmiana w organizacji ruchu, o czym informowaliśmy tutaj: https://www.swierklany.pl/index.php/aktualnosci/1138-rusza-remont-koscielnej

Droga zostanie naprawiona jeszcze w tym roku, a koniec prac i rozliczenie projektu przewidziano na miesiąc listopad – grudzień. Ulica Kościelna w Jankowicach będzie tym samym kolejną drogą wyremontowaną przy wsparciu środków zewnętrznych – gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak również zawarła ugodę z Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Ponieważ droga ta przebiega w obszarze działania KWK Jankowice, w ramach naprawy szkód górniczych PGG pokryje kolejną część kosztów jej remontu.

PODSUMOWANIE - Remont ulicy Kościelnej w Jankowicach

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kwota 467 903,23 zł (25% kosztów zadania)

środki Polskiej Grupy Górniczej – kwota 944 381,65 zł (50% kosztów zadania)

środki własne - 476 478,41 zł (25% kosztów zadania)

opis grafiki: zdjęcia przedstawiają drogę o popękanej nawierzchni (dostępność cyfrowa)