Na prośbę Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli udostępniamy naszym mieszkańcom ankietę dotyczącą funkcjonowania posterunków Policji na terenie kraju. Udział w badaniu opinii publicznej jest anonimowy, ankieta dostępna jest pod linkiem: https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK