Kwotę 490 tys. zł pozyskała nasza gmina na odnowienie dzwonnicy oraz ołtarza bocznego i drzwi w zabytkowym kościele pw. Bożego Ciała w Jankowicach. Jest to tym samym trzecia dotacja przyznana nam w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wcześniej informowaliśmy o promesie uzyskanej na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich więźby dachowej oraz dachu w jankowickiej świątyni oraz na remont krzyża przy ul. Ligonia w Świerklanach (kwota 1 069 000,00 zł), o czym szczegółowo pisaliśmy tutaj: https://www.swierklany.pl/index.php/aktualnosci/1094-bedzie-remont-obiektow-sakralnych-w-gminie 

Dzięki zdobyciu przez gminę środków w dwóch edycjach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, mieszczący się przy ul. Rybnickiej 34 w Jankowicach obiekt sakralny przejdzie kompleksową naprawę. W ramach inwestycji dotyczącej promesy na 490 tys. zł planuje się m.in. usunięcie zanieczyszczeń z konstrukcji wieży i jej dezynfekcję oraz wymianę uszkodzonych elementów i wymianę pokrycia gontowego wieży dzwonniczej. Całość zabezpieczona zostanie przed czynnikami atmosferycznymi przy użyciu preparatów chemicznych. Oprócz tego, renowacji poddane zostaną drzwi główne oraz drzwi boczne świątyni.

Przewidywana wartość inwestycji to 500 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi wspomniana kwota 490 000,00 zł, zaś własny gminy, to zaledwie 2 % kosztów całości (kwota 10 000,00 zł).

opis grafiki: zdjęcia przedstawia dokument – promesę oraz kościół w Jankowicach (dostępność cyfrowa)