Ogłasza się rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Żłobku w Jankowicach przy ul. Równoległej 5.

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w sekretariacie Żłobka przy ul. Równoległej 5, w terminie od 05.10.2023 do 12.10.2023, w godzinach od 6.00-14.00.

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem : https://bip.zlobekjankowice.finn.pl

Dokument jest również dostępny w sekretariacie Żłobka, w godzinach pracy placówki.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na ten temat, zamieszczonymi w Statucie Żłobka.