Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że gmina pozyskała środki w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w wysokości 28 tys. zł na budowę altany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach. Prace się zakończyły – w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszej sceny stanął zadaszony obiekt, który będzie służył zarówno widzom, jak i przygotowującym się do występu artystom, a także członkom jury (w przypadku organizowania konkursów), członkiniom kół gospodyń wiejskich, itp.

Projekt pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Jankowice poprzez zakup i montaż altany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach” przewidywał stworzenie wolnostojącej altany o wymiarach 9 m x 7 m i wysokości ok. 2,5 m, o drewnianej konstrukcji i spadzistym dachu. Altana posiada solidną konstrukcję, jak również została ona pomalowana celem zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi i orynnowana.

Realizacja zadania pozwoli na wzbogacenie miejsca ogólnodostępnego na terenie sołectwa Jankowice o kolejny element sprzyjający integracji lokalnej społeczności i wzmocnieniu międzysąsiedzkich więzi, jak również przyczyni się do promowania wśród starszych i młodszych mieszkańców aktywnego spędzania wolnego czasu.

Koszt całości wyniósł 43 000,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 50 proc. kosztów całości. Po wyborze wykonawcy okazało się, że koszt ten był niższy, niż zakładano na początku. Tym samym gmina wnioskować będzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o refundację połowy tej kwoty – 21 500,00 zł.