Kolejną pomoc, tym razem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, uzyskała Gmina Świerklany - dzięki inicjatywie władz gminy udało się zdobyć blisko 50 tys. zł na doposażenie OSP Świerklany i OSP Jankowice.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - działanie „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – Priorytet I Ochotnicze Straże Pożarne.

Do strażaków trafił nowoczesny sprzęt w postaci radiotelefonów, sygnalizatorów bezruchu, latarek i węży tłocznych, a także ubrań specjalnych, rękawic i butów, które wykorzystywane będą podczas akcji. Zakupione ubrania i wyposażenie pozwolą ponadto na przeprowadzanie pokazów dla dzieci i młodzieży, co w przyszłości może zaowocować wstąpieniem uczniów do młodzieżowych drużyn pożarniczych i kontynuowaniem idei ochotniczego pożarnictwa w naszej gminie.

Podsumowanie

49 816,80 zł – środki z dotacji celowej

503,20 zł – wkład własny

50 320,00 – koszt całości

Środki przekazane Gminie Świerklany na podstawie mowy nr DFS-IX.7211.324.2023 z dnia 25.05.2023 roku 

  

  

opis grafiki: loga dysponentów środków, zdjęcia przedstawiają ubrania oraz sprzęt strażacki: węże, rękawice, buty itp. (dostępność cyfrowa)

 

 

     Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości