Uprzejmie informuję, że zakończono nabór dzieci na wolne miejsca w Żłobku w Jankowicach. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz osób oczekujących na przyjęcie będzie dostępna w sekretariacie Żłobka od środy 18. 10.2023 roku w godzinach 8:00 -14:00

Rodzice dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte są zobowiązani do złożenia deklaracji potwierdzającej chęć uczęszczania do żłobka.

Deklaracje oraz niezbędne oświadczenia są do pobrania w sekretariacie Żłobka. Ostateczny termin składania dokumentów do siedziby Żłobka wraz z podpisami obojga rodziców/ opiekunów prawnych mija 23.10.2023.

 

Dyrektor Żłobka w Jankowicach

mgr Łukasz Kłosok