Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa – jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji – rozstrzygnęła pierwszy konkurs ze środków Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie budowy sieci dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarze obejmującym m.in. teren gminy Świerklany.

Jednocześnie informujemy, że w umowach o dofinansowanie przewidzieliśmy mechanizm uzupełniania projektów o adresy, które z różnych przyczyn nie znalazły się na załączonych listach, a są tzw. białymi plamami.

Zachęcamy również do korzystania ze strony internetowej https://internet.gov.pl, na której na bieżąco aktualizowane są informacje o usługach dostępu do internetu możliwych do świadczenia oraz planowanych do świadczenia – w tym dzięki realizacji projektów ze środków KPO – pod dowolnym adresem w Polsce.