W związku z tworzoną Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2034 zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w badaniu społecznym i wypełnienia anonimowej ankiety, która pozwoli na zaplanowanie konkretnych działań profilaktycznych.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiety wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do internetu. Badanie potrwa do 23.10.2023 r.

Link do badania: https://powiatrybnicki.webankieta.pl/