Osoby, które złożyły wniosek o udzielenie stypendium Wójta Gminy Świerklany (naukowego i sportowego) informujemy o tym, że posiedzenie Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz rekomendowanie Wójtowi Gminy Świerklany wniosków do udzielenia stypendium, zaplanowano w I połowie listopada br. O wynikach tegorocznego naboru wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie w listopadzie 2023 r.