Ogłasza się rozpoczęcie naboru ciągłego na wolne miejsca w Żłobku w Jankowicach przy ul. Równoległej 5.

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wypełnienie  karty zgłoszenia i złożenia jej w sekretariacie Żłobka przy ul. Równoległej 5.

Nabór ciągły będzie trwał do wyczerpania wolnych miejsc.

O kolejności przyjęcia decyduje data wpłynięcia wniosku.

Karta zgłoszenia jest do pobrania z strony internetowej pod adresem : https://bip.zlobekjankowice.finn.pl

Dokument jest również dostępny w sekretariacie Żłobka w godzinach pracy .

Zachęcamy do zapoznania się ze szczególnymi informacjami na ten temat zamieszczonymi w Statucie Żłobka. 

 

Dyrektor Żłobka

Mgr Łukasz Kłosok