Przedstawiamy plan działania priorytetowego dzielnicowej asp. Anny Tannebaum, w związku z nasilającymi się przejawami wandalizmu i demoralizacji w rejonie Przedszkola nr 1 w Świerklanach.

 

Plan działania priorytetowego dzielnicowej asp. Anny Tannebaum

na okres od 1.10.2023 r. do 31.03.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zagrożenie dotyczy otoczenia w rejonie terenu Przedszkola nr 1 w Świerklanach przy ul. Boryńskiej 6, gdzie w rejonie ww. placówki ma dochodzić do popełniania demoralizacji i czynów karalnych przez osoby nieletnie. W szczególności w rejonie placu zabaw przedszkola i wejścia do placówki w godzinach popołudniowo-wieczornych i nocnych zbiera się grupa młodzieży, która ma tam przesiadywać i zaśmiecać teren przedszkola.

 

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie istniejącego problemu, przywrócenie obowiązującego porządku prawnego, zapobiegnięcie nasilaniu się zjawiska demoralizacji, popełniania czynów karalnych, popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa (np. zaśmiecania, niszczenia terenu przedszkola).

W związku z powyższym, celem poprawy sytuacji będą przeprowadzane kontrole ww. terenu oraz podejmowane przez policjantów inne czynności oraz skuteczne działania dążące do wyeliminowania tego zjawiska.

 

                                                                dzielnicowa asp. Anna Tannebaum