Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że gmina pozyskała środki w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w wysokości 28 tys. zł na budowę altany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach. Prace się zakończyły – w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszej sceny stanął zadaszony obiekt, który będzie służył zarówno widzom, jak i przygotowującym się do występu artystom, a także członkom jury (w przypadku organizowania konkursów), członkiniom kół gospodyń wiejskich, itp.

Projekt pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Jankowice poprzez zakup i montaż altany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach” przewidywał stworzenie wolnostojącej altany o wymiarach 9 m x 7 m i wysokości ok. 2,5 m, o drewnianej konstrukcji i spadzistym dachu. Altana posiada solidną konstrukcję, jak również została ona pomalowana celem zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi i orynnowana.

Realizacja zadania pozwoli na wzbogacenie miejsca ogólnodostępnego na terenie sołectwa Jankowice o kolejny element sprzyjający integracji lokalnej społeczności i wzmocnieniu międzysąsiedzkich więzi, jak również przyczyni się do promowania wśród starszych i młodszych mieszkańców aktywnego spędzania wolnego czasu.

Z planowanych 56 000,00 zł, koszt całości wyniósł ostatecznie 43 000,00 zł - po wyborze wykonawcy okazało się, że koszt ten był niższy, niż zakładano na początku. Tym samym gmina zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o refundację połowy z tej kwoty – 21 500,00 zł.