Mieszkańcom naszej gminy przypominamy o tym, że 15 listopada br. mija termin płatności IV – ostatniej raty podatków. Ten sam termin (15.11) obowiązuje w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłat należności względem Gminy.