W dniu wczorajszym (15.11), sala Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach gościła kilkanaście par małżeńskich, które w tym roku obchodzą jubileusz Złotych Godów. Ich wyjątkowa rocznica zbiegła się z urodzinami gminy, która w 2023 roku także świętuje swoje 50-lecie.

Na wniosek Wójta Gminy Świerklany Tomasza Pieczki małżonkowie zostali odznaczeni medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Na żaden medal nie pracuje się tak długo, bo aż 18 250 dni – usłyszeli. Oprócz przedstawicieli władz gminy, uroczystość zaszczycili swą obecnością proboszczowie wszystkich trzech parafii. Podczas spotkania jubilaci odnowili przysięgę małżeńską i przyjęli życzenia dalszych owocnych lat wspólnego życia. Był czas na wspomnienia i rozmowy, wykonane zostało również pamiątkowe zdjęcie, a przebieg wydarzenia zarejestrowała Telewizja TVT. Relację z uroczystości zamieścimy w najbliższym numerze gminnej gazety. 

Pary małżeńskie obecne na uroczystości 50–lecia zawarcia związku małżeńskiego:

Zofia i Stanisław Dziwoki    

Aniela i Czesław Górecki     

Wiesława i Henryk Klawikowski     

Henryk i Helena Kordaczek 

Celestyna i Jan Korus

Eugenia i Henryk Korus       

Pelagia i Eugeniusz Kozik    

Aniela i Tadeusz Krypczyk   

Irena i Wiesław Łękawski     

Dorota i Karol Łużniak         

Janina i Rufin Olma  

Bogumiła i Stanisław Przybylski      

Maria i Stanisław Stopkowicz          

Halina i Waldemar Szostak   

Krystyna i Tadeusz Urbaczka                      

Urszula i Roman Zniszczoł   

Krystyna i Stanisław Żymełka          

 

Złote Gody w 2023 roku świętują również:

Krystyna i Stanisław Wieszołek

Małgorzata i Jerzy Kubica

Irena i Henryk Kremiec

Małgorzata i Czesław Korduła

Urszula i Jan Pomykoł

 

opis grafiki: zdjęcia przedstawiają osoby wręczające i odbierające medale, statuetki i kwiaty (dostępność cyfrowa)