Przedstawiamy informacje dotyczące Akcji Zima, jaka prowadzona będzie do końca marca przyszłego roku.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych od 1.11.2023 r. do 31.03.2024 r. odpowiada Urząd Gminy Świerklany – Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych.

 

Telefony kontaktowe

Urząd Gminy Świerklany - w godz. pracy

tj.: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, czwartek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00, tel. 32 440 87 38, 32 432 75 00, 32 440 87 36,                                                                                                          

Telefon całodobowy Akcji Zima - 574 377 114

 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

ul. Jankowicka 49 , 44-200 Rybnik, 

drogi powiatowe: ul. Plebiscytowa, Boryńska, Szerocka, Nowa – tel. 32 422 74 7832 422 78 74

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „H i M” S.C.

Honorata Elias-Ogierman, Marcin Ogierman, Racibórz, 

- Lider Konsorcjum                      

drogi wojewódzkie: ul. Kościelna, Żorska, Rybnicka, Świerklańska w Jankowicach

tel. 32 441 40 13, 663 613 601 

Telefon całodobowy - 669 839 760

 

FBSERWIS S.A. Warszawa – Lider Konsorcjum

drogi wojewódzkie ul. Wodzisławska, ul. 3 Maja – tel. 728 855 706

Telefon całodobowy - 698 225 932