W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową – elektroniczną formę wydawania dokumentów przez kierowników biur powiatowych ARiMR. Chodzi o dokumenty zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – dokumenty towarzyszące wnioskom o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. ARiMR wprowadza w tym zakresie formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym i przesłanego na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy (producenta rolnego) bądź też na jego skrzynkę ePUAP.