W dniu 26.02.2024 powołano Gminną Komisję Wyborczą w Świerklanach, która mieści się w Urzędzie Gminy Świerklany ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany.

W dniu 28.02.2024 o godz. 12:00 obędzie się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej, która w tym dniu dyżur będzie pełnić do godz. 17:00.

Poniżej  postanowienie nr 154/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklanach