Mieszkańcom gminy przypominamy o tym, że w miesiącu marcu br. należy opłacić podatki (od nieruchomości, leśny, itd.) oraz dokonać opłaty za gospodarowanie odpadami. Termin I raty płatności podatków mija 15 marca, natomiast w przypadku opłaty za śmieci jest to 31 marca br.

Opłat można dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Świerklany, w kasie UG, a także u sołtysów.