Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 14 marca 2024r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaka ratownika z terenu Gminy Świerklany na lata 2024-2025.
  4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha