Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.75.2024 Wójta Gminy Świerklany z dn. 11.03.2024 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaka ratownika z terenu Gminy Świerklany na lata 2024-2025. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych ww. konsultacji wpłynęły 2 uwagi, które wraz z projektem przedmiotowej uchwały przekazane zostaną Radzie Gminy Świerklany.