Wójt Gminy Świerklany zarządza przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.