Osoby posiadające gospodarstwa rolne informujemy o tym, że w dniach od 15 marca do 15 maja br. prowadzone są w Urzędzie Gminy Świerklany dyżury specjalisty doradztwa rolniczego, podczas których udzielana jest rolnikom pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Zapraszamy do biura nr 1.03 na I piętrze budynku UG, w każdą środę w godz. 9.00–11.00. Dyżury pełni st. specjalista doradztwa rolniczego Kazimiera Poliwka - tel. kontaktowy 515 275 940. 

Informujemy również, że Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - PZDR w Rybniku wraz z Urzędem Gminy Świerklany zapraszają rolników na szkolenie, które odbędzie się 27.03.2024 r. (środa) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji ul. Strażacka 1.

Tematyka szkolenia:

- Zmiany w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2024 roku,

-  Ekoschematy,

- Warunkowość,

Aktualności i zmiany w przepisach:

- Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.