Kolejne podziękowania wpłynęły na ręce wójta Tomasza Pieczki, tym razem z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach. Sprawa dotyczy niedawno zorganizowanego w naszej gminie, Śląskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych. Gmina użyczyła miejsca do przeprowadzenia zawodów, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach, a także wsparła finansowo ich organizację, przekazując Stowarzyszeniu TF 13 Scorpion, dotację w formie małego grantu.

Składam na ręce Pana Wójta Tomasza Pieczki wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc w organizacji w dniu 12.03.2024 r., zawodów klas mundurowych w Jankowicach. Jednocześnie wyrażam nadzieję na kontynuowanie współpracy, dla dobra naszej młodzieży i Ojczyzny” – napisał w liście szef Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Katowicach płk Dariusz Kaminiów.