Wójt Gminy Świerklany informuje mieszkańców, którzy zamierzają w 2021r. przeprowadzić wymianę kotła, w istniejącym budynku mieszkalnym (oddanym do użytku przed 1.09.2017r.) o konieczności złożenia deklaracji wstępnej w Urzędzie Gminy.

Termin składania deklaracji od 11 stycznia do 19 lutego bieżącego roku.

Wypełnione deklaracje wstępne należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany (parter pok. nr 0.09).

Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy Świerklany do dnia 19 lutego 2021r. zostaną ujęte na liście podstawowej do dofinansowania (podpisywanie umów dotacji planowane na czerwiec - lipiec 2021r.) Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy Świerklany po dniu 19 lutego 2021r. zostaną ujęte na liście rezerwowej (podpisywanie umów w przypadku zwolnienia się miejsc na liście podstawowej)

Wzór deklaracji można otrzymać w Urzędzie Gminy (parter pok. 0.03, 0.04). lub pobrać z działu: Dotacje w ochronie środowiska.