Trwa Akcja Zima 2020/2021 r. Informujemy, że za całość zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany odpowiedzialny jest Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych. Telefony kontaktowe: telefon całodobowy – 574 377 114, telefon stacjonarny – 32 440 87 38, 432 75 11 - w godzinach urzędowania UG Świerklany.

Za drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiadają:

- za ul. Wodzisławską, ul. 3 Maja w Świerklanach - Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „Dominik” - Lider Konsorcjum,

tel. 728 855 706698 225 932, 795 567 597;

- za ul. Świerklańską, Nową w Jankowicach, ul. Żorską, Rybnicką, Plebiscytową,

Kościelną, Boryńską i Szerocką w Świerklanach - Zarząd Dróg Powiatowych  w Rybniku,

tel. 32 422 74 78, 32 422 78 74.