Od połowy listopada ubiegłego roku, przebywający na terenie naszego województwa obywatele innych krajów mogą korzystać z pomocy prawnej, administracyjnej i psychologicznej, jaka udzielana jest im bezpłatnie w Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach. Ośrodek ten finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Celem jego działania jest nieodpłatne wsparcie cudzoziemców w adaptacji w Polsce. Ośrodek zapewnia darmowe doradztwo i pomoc specjalistów w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, a także praw pracowniczych. Migranci mieszkający w województwie śląskim, w tym także na terenie naszej gminy, mogą otrzymać w ośrodku nieodpłatną pomoc od doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego. Cudzoziemcy mogą też podnieść swoje kompetencje z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości i różnic kulturowych podczas licznych kursów adaptacyjnych, szkoleń i warsztatów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.owc.org.pl oraz pod numerem telefonu (32) 630 45 99.