Zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób pozostających bez pracy – mieszkańców powiatu rybnickiego i miasta Rybnika, jest celem projektu, jaki realizowany jest aktualnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 18-29 lat, zarejestrowana w PUP w Rybniku jako bezrobotna. W grupie priorytetowej znajdują się m.in.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami. W ramach projektu będzie realizowana forma pomocy polegająca na pośrednictwie pracy lub poradnictwie zawodowym (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników), a także: staże, prace interwencyjne, bony szkoleniowe czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szansę na wsparcie ma 500 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 202 bądź pod nr tel. (32) 422 60 95 wew. 230.