Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Prowadzone są one pod egidą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i potrwają do 15 lutego 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z ww. projektem i do zgłaszania ewentyalnych uwag. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr 

Plakat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej