Za Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informujemy mieszkańców o poniższych, istotnych zmianach w Programie:

 1. Wycofanie dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
  1. Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r., c) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r. Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

 2. Podwyższenie progów dochodowych dla osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów: „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie). Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie). Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

 

Program CZYSTE POWIETRZE - informacja dodatkowa

W związku z prowadzoną w Urzędzie Gminy Świerklany działalnością Punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, informujemy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w ramach programu oraz osoby, które taki wniosek już złożyły, o ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach komunikacie w sprawie zmian w zasadach kontroli zrealizowanych inwestycji.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poprzez kliknięcie w link: https://portal.wfosigw.katowice.pl/komunikat-dla-beneficjentow-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-w-sprawie-zmian-w-sposobie-przeprowadzania-kontroli-przedsiewziec

Przypominamy, że z oferty Punktu konsultacyjnego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Świerklany po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Termin konsultacji należy ustalać telefonicznie pod nr telefonu (32) 440 87 42, w następujących dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 13:00-17:00.

Przypominamy także istotną dla wnioskodawców zasadę programu: w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu (przyłącze gazu znajduje się bezpośrednio w budynku), w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe (pellet, ekogroszek, kocioł zgazowujący drewno) w tym budynku/lokalu mieszkalnym.


Wójt Gminy Świerklany informuje, że z dniem 1 lutego 2021 r. swoją działalność w Urzędzie Gminy Świerklany rozpoczyna Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z oferty Punktu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Świerklany, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Termin konsultacji należy ustalać telefonicznie pod nr telefonu (32) 440 87 42, w następujących dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 13:00-17:00.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące termomodernizacji budynku czy wymiany tzw. kopciuchów oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dotacje. Aby prawidłowo złożyć wniosek, konieczne są informacje dotyczące osoby wnioskującej i planowanej inwestycji. W celu usprawnienia procesu konsultacji, prosimy przed przyjściem na umówioną wizytę o wypełnienie formularza „INFORMACJE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE” (do pobrania poniżej) i przyniesienie go do konsultanta w dniu umówionej wizyty wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje. Wydrukowane formularze są dostępne w urzędzie gminy (przy wejściu od ulicy Kościelnej) oraz w bibliotece publicznej w Świerklanach i w Jankowicach. 

W celu złożenia wniosku konieczne są:

 • dane wnioskodawcy: PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail;
 • obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem - przy podpisywaniu wypełnionego wniosku;

 • obecność współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej) – przy podpisywaniu wypełnionego wniosku; 

 • akt własności lokalu lub budynku;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków);
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2019 r. (np. PIT 37, PIT 40, PIT 16, PIT 28) lub za 2020 r. - jeśli wnioskodawca już się rozliczył; 
 • numer rachunku bankowego Wnioskodawcy;
 • znajomość powierzchni użytkowej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania (decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie), powierzchnia całkowita budynku (m2), powierzchnia wykorzystywana na prowadzenia działalności gospodarczej (m2);
 • zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji (data rozpoczęcia przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego) oraz kosztami,
 • informacja na temat planowanych inwestycji: rodzaj inwestycji (np. wymiana pieca, wymiana okien, docieplenie budynku), powierzchnia docieplenia (m2), powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2).

UWAGA – wnioski o dofinansowanie można składać dla przedsięwzięć, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Przedsięwzięcie można realizować maksymalnie 30 miesięcy, nie później jednak niż do 30.06.2029 roku.

Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego – nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Istnieje możliwość łączenia dotacji w ramach „Czystego Powietrza” z dotacjami z gminnych programów.

Właściciele budynków, dla których po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenia na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie na: wymianę źródła ciepła wraz z instalacją co, cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. 

 

       Plakat programu "Czyste powietrze"

Dodany: wtorek, 02 luty 2021 14:35
Wielkość: 109 KB