W związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, jakie działający na naszym terenie przedsiębiorcy ponoszą z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, Rada Gminy Świerklany postanowiła przedłużyć im terminy płatności rat podatku od nieruchomości oraz odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej. Chodzi o raty podatku płatne w styczniu, lutym oraz w marcu 2021 roku.

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku od nieruchomości i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z objęciem ich zakazem prowadzenia działalności z powodu COVID-19 - na mocy Rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podstawę prawną stanowi tu Uchwała Nr 215/XXXI/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 stycznia 2021 r. Właściciele firm chcący skorzystać z ww. pomocy, powinni złożyć organowi podatkowemu najpóźniej do 30 listopada  2021 r., wypełniony formularz informacji, którego wzór przedstawiamy poniżej.