Zachęcamy działające na terenie naszej gminy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, a także przedszkola i szkoły, do udziału w programie pn.: „Wspólnie dla regionu”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 15 tys. zł można uzyskać na inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące takich obszarów jak: 1. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie; 2. Zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności; 3. Profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.

Projekty powinny być realizowane do 15 listopada 2021 r., zaś przyjmowanie wniosków odbywać się będzie do 28 lutego br. Więcej informacji na stronie fundacji Lafarge.