Na prośbę Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku, informujemy mieszkańców o powstających Lokalnych Partnerstwach ds. Wody powiatu rybnickiego. Zapraszamy osoby zainteresowane tematem gospodarki wodnej na terenie naszego powiatu (użytkowników wód, rolników, itd.) do dyskusji o aktualnych problemach sektora rolnego, przedsiębiorstw oraz mieszkańców obszarów wiejskich, które to problemy związane są z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną. 11 marca br. organizowane jest spotkanie on-line poświęcone ww. tematowi, podczas którego można będzie wymienić uwagi, podzielić się doświadczeniem, itp. Szczegółowe informacje na temat spotkania udzielane są pod numerami telefonów: 515 275 954, 32 423 77 71.