Zachęcamy działające na terenie naszej gminy przedsiębiorstwa do starania się o środki z funduszy europejskich w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów” - Program Wiedza Edukacja Rozwój. Do podziału jest kwota ponad 25 mln zł.

Chodzi o wyłonienie operatorów działań szkoleniowych lub doradczych w następujących sektorach: budowlanym, motoryzacyjnym, chemicznym, nowoczesnych usług biznesowych, usług rozwojowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz przemysłu lotniczo-kosmicznego. Podmioty wybrane w konkursie będą odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 5 marca br. i potrwa do 19.03.2021 r.

Operatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotacje mogą otrzymać nie tylko organizacje związkowe czy organizacje samorządu gospodarczego, ale też właśnie przedsiębiorcy z terenu całej Polski (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości