Podczas sesji Rady Gminy Świerklany, która odbyła się w dniu 22 lutego br., radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zwolnieniu i zwrocie części opłaty pobranej od przedsiębiorców, należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Podjęcie uchwały było możliwe dzięki zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców sprzedających alkohol w miejscu spożycia, a więc właścicieli barów, kawiarni i restauracji. Zwolnieniem objęta jest 2 i 3 rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy uiścili opłatę za koncesję za cały rok z góry, otrzymają zwrot 2/3 jej wysokości. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Warto podkreślić, że jest to to kolejne działanie podjęte z inicjatywy Wójta Gminy Świerklany Tomasza Pieczki, które ma pomóc naszym przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnego okresu pandemii. Na wniosek wójta, w ostatnim czasie Rada Gminy Świerklany postanowiła przedłużyć im terminy płatności rat podatku od nieruchomości oraz odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej. Chodziło o raty podatku płatne w styczniu, lutym oraz w marcu 2021 roku. Pomoc ta skierowana została do przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku od nieruchomości i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z objęciem ich zakazem prowadzenia działalności z powodu COVID-19 (podstawa prawna - Uchwała Nr 215/XXXI/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Poniżej przedstawiamy treść przyjętej uchwały dot. koncesji za sprzedaż alkoholu.

Dodany: czwartek, 25 luty 2021 16:48
Wielkość: 168.31 KB

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców, należnej w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.