Na prośbę Fundacji Znajdź Pomoc publikujemy informację o prowadzonej rekrutacji do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”. Projekt ten realizowany jest w ramach programu „Absolwent” i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczyna się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie, w zależności od predyspozycji jego uczestników: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

- studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, a także osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

- osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

- osoby zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;

- osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

- osoby nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

Co jest oferowane w ramach projektu?

- wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;

- wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

- sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);

- trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

- wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

- orzeczenie o niepełnosprawności;

- dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem:

Fundacja Znajdź Pomoc

ul. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

szczegóły na https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/