Przekazujemy informację o najważniejszych zmianach, jakie obowiązywać zaczęły w systemie wsparcia bezpośredniego. Sprawa dotyczy dopłat udzielanych rolnikom w 2021 r. Począwszy od tego roku, także rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, będą musieli podawać we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, informacje na temat poszczególnych upraw (w punkcie wniosku dot. deklarowanych działek rolnych - analogicznie jak do tej pory robili to rolnicy posiadający powyżej 10 ha gruntów ornych). Zebrane w ten sposób informacje posłużą do realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W roku 2021 nie ma też możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto, do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) należy złożyć w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 maja br.

Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r. 

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta  udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Odział w Mikołowie przypomina także, że w połowie marca br. rozpoczynają się dyżury specjalistów, którzy pomagać będą rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. W naszej gminie dyżur ten będzie pełniła p. Kazimiera Poliwka – st. specjalista doradztwa rolniczego, w następującym terminie: od 15 marca do 15 maja 2021 r. Zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Gminy Świerklany (ul. Kościelna 85, Świerklany - II piętro, biuro nr 2.15) w każdą środę w godz. 9:00–12:00. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 515 275 940.