Informujemy, że w dniu 19 marca br. o godz. 15.00 nastąpi kolejna zmiana w organizacji ruchu na terenie naszej gminy, związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 929. Zmiana ta obowiązywać będzie do dnia 24 marca br. do godz. 8.00. Zamknięta zostanie wtedy ul. Rybnicka - na odcinku od torów kolejowych do ul. Tulipanowej. Dojazd do posesji zlokalizowanych na terenie zamkniętego odcinka będzie odbywał się zgodnie z wyznaczonymi trasami objazdu.

Jednocześnie, przed wprowadzeniem ww. zmian przywrócony zostanie ruch na zamkniętym obecnie odcinku ul. Rybnickiej - pomiędzy salonem meblowym PIK a skrzyżowaniem z ul. Plebiscytową. Ponowne zamknięcie tego odcinka planowane jest w dn. 24 marca br. o godz. 8.00.