W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do wzięcia udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs ten organizowany jest przez KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa. Główną nagrodę stanowi ciągnik rolniczy.

Konkurs promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Co roku startuje w nim ponad tysiąc rolników z całej Polski, w tym kilkadziesiąt gospodarstw z województwa śląskiego. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty: formularze i regulamin konkursu, znajdują się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich prowadzących produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczonych w KRUS. Ważne terminy:

  • 23 kwietnia - nieprzekraczalny termin zgłoszenia udziału do konkursu,
  • do 25 czerwca - zakończenie etapu wojewódzkiego,
  • lipiec - sierpień - wizytacja gospodarstw finałowych.
Plakat konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”