Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaostrzonymi po raz kolejny, zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi walki z Covid-19, apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Świerklany. Prosimy o załatwianie tylko najważniejszych – terminowych spraw, kiedy to osobiste wstawiennictwo w UG jest obowiązkowe. W tym przypadku zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami, w celu umówienia wizyty w urzędzie na konkretną godzinę. Konieczne jest posiadanie maseczki, jak również po przybyciu na miejsce należy pamiętać o dezynfekcji dłoni oraz o zachowaniu dystansu względem innych osób. 

Kontakt telefoniczny zalecany jest także w przypadku chęci uzyskania informacji na dany temat. Wykaz telefonów do poszczególnych referatów UG Świerklany zamieszczamy poniżej. 

 

TELEFONY DO URZĘDU GMINY ŚWIERKLANY

32 432 75 00 – centrala UG

32 432 75 25 – sekretarz gminy

32 432 75 04 – USC (rejestracja zgonów)

32 432 75 26 – sprawy meldunkowe i dowody osobiste

32 430 42 54 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Inne numery telefonów: 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 32 4327 512 - podziały nieruchomości, nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;

tel. 32 4327 513 - wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dotacje do urządzeń grzewczych i utylizacji azbestu;

tel. 32 4327 514 - gospodarowanie odpadami komunalnymi i ściekami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, bezdomne zwierzęta;

tel. 32 4327 510 - zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, zezwolenia na usunięcie drzew, dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, zgłoszenia spalania odpadów;

 

Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych

tel. 32 440 87 35;

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel. 32 4327 519, 520 - inwestycje

tel. 32 4327 521 - zamówienia publiczne        

 

Referat Podatków

tel. 32 4327 522, 523, 524

tel. 32 440 87 25 - (kasa)

 

Referat Księgowości i Finansów

tel. 32 4327 506, 507, 508, 509

 

Referat Rozwoju i Promocji Gminy

tel. 32 4327 531, 532, 533

 

Szczegółowych informacji można szukać również na stronach internetowych UG i jednostek/zakładów mu podległych.