Firma EUROVIA, która jest głównym wykonawcą zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”, przedstawia szczegółowy plan zmian w tymczasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia zasadniczych robót drogowych na trasie głównej. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Plebiscytową. Wykonawca informuje, że na każdym etapie prowadzenia robót, w sytuacjach awaryjnych zostanie przywrócony ruch na zamkniętych odcinkach. Prowadzenie prac uzależnione jest od warunków pogodowych, w związku z czym podane terminy mogą ulec zmianie (wykonawca będzie o tym informował na bieżąco).

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz prac, jakie w najbliższych tygodniach wykonywane będą na poszczególnych odcinkach przedmiotowej drogi.