Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto to ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana za dzień narodzin Państwa Polskiego, z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Tym samym, 14 kwietnia jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski, gdyż wtedy rozpoczęła się chrystianizacja naszego kraju i nastąpił początek państwowości.

Święto 14.04 obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci i nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Dlatego tym bardziej zachęcamy naszych mieszkańców do jego uczczenia poprzez wywieszenie flag na budynkach. Nie tylko podkreśli to wagę święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.