Na prośbę Fundacji MEDIATIO przekazujemy informację dotyczącą projektu pn.: „Siłą jest dialog”, którego celem jest rozwiazywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce. Z bezpłatnych usług mediacyjnych mogą skorzystać m.in. właściciele prywatnych firm, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Temat mediacji staje się aktualny zwłaszcza w dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści. Mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów. Bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji najczęściej odbywają się online (w tym konsultacje telefoniczne), niewykluczone są też spotkania stacjonarne, przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego. 

Szczegóły na www.mediatio.pl oraz pod numerem telefonu 721 782 222.