Będąca głównym wykonawcą zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”, Firma EUROVIA informuje o kolejnej zmianie na odcinku objętym pracami. W dniu 30 kwietnia br. o godz. 15.00 nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z założeniami zatwierdzonego projektu – zamknięcie ul. Świerklańskiej na odcinku od km 0+500 (HAX) do km 1+000 (REMIX). Dojazd do posesji zlokalizowanych w obrębie zamkniętego odcinka odbywał się będzie zgodnie z wyznaczonymi trasami przejazdu. Jednocześnie, przed wprowadzeniem ww. zmiany w tymczasowej organizacji ruchu przywrócony zostanie ruch na zamkniętym odcinku ul. Świerklańskiej (początek przebudowy od strony Chwałowic – HAX).

Kierowców i pieszych prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązujących przepisów. 

roboty drogowe