Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Wojewody Śląskiego ulega zmianie termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świerklany w okręgu wyborczym nr 5.

Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 13 czerwca 2021 r.

 Bieżące informacje odnośnie wyborów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany.