Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

Pod takim tytułem realizowany jest od 4 maja br. w naszych szkołach, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, ponad 140 dzieci będzie mogło brać udział w dodatkowych zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej.

Zajęcia te stanowić będą możliwość rozwoju fizycznego i profilaktyki wad postawy oraz ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, istotny zwłaszcza w dobie obostrzeń i realizacji zajęć w sposób zdalny. Warto przy tym przypomnieć, że jest to druga odsłona podobnego projektu, zrealizowanego w roku 2018, również we wszystkich gminnych podstawówkach. Projekt realizowany będzie do grudnia br. z przerwą wakacyjną.

Zadanie „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” o wartości 19 968,00 zł dofinansowane kwotą 9 984,00 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów